Untitled

 

WELKOM

Welkom op de site van Huisartsengroep Ter Linden.

Langs deze weg willen we u informeren over de praktijkorganisatie. In de verschillende menu’s kan u de gewenste informatie terugvinden. We hopen u zo een vlotte hulpverlening te kunnen bieden.

Ons team bestaat uit 11 artsen en 4 secretaresses.  Het secretariaat is doorlopend bereikbaar. De artsen zijn zo vaak mogelijk rechtstreeks bereikbaar.

CORONAVIRUS Covid-19

* English version below
**Version française en bas

1. De consultaties in de praktijk werden door ons hervat. Door heel regelmatig de praktijk te kuisen en het materiaal te ontsmetten, voorzien wij een veilige omgeving voor het uitvoeren van de consultaties. U kan een afspraak telefonisch (03 443 06 70) of online (via Progenda) inboeken. Gelieve bij luchtweg gerelateerde klachten, koorts, smaak- of reukstoornissen, pijn op de borstkas of waterige diarree, zeker NIET naar onze praktijk te komen maar eerst telefonisch contact op te nemen. U zal dan een afspraak krijgen op onze aparte infectieraadpleging.

2. Wanneer u een afspraak heeft in onze praktijk gelieve dan het volgende te doen om besmetting te voorkomen:

 • Neem indien nodig hoogstens één begeleider mee (deze heeft geen koorts of andere luchtweggerelateerde klachten en is niet in contact gekomen met iemand met bewezen Covid-19 infectie).
 • Draag een mondmasker (breng er zelf een mee, anders wordt dit voor u voorzien in de praktijk)
 • Ontsmet uw handen bij binnenkomen in de praktijk
 • Houd tijdens de consultatie zo veel mogelijk afstand van uw arts
 • Betaal (contactloos) met bankcontact of met payconiq, niét met cash geld.

3. De voorschriften en attesten die opgemaakt werden na telefonisch overleg met uw huisarts, kan u terugvinden op https://www.helena.care/.

4. Indien u luchtwegklachten heeft, gelieve dan deze folder door te nemen na telefonisch contact met een van de huisartsen: https://d34j62pglfm3rr.cloudfront.net/downloads/20200311_coronavirus_conseils%20patients%20entourage_NL.pdf

Patiënt worden in onze praktijk?
Inwoners die in Edegem wonen en zich als nieuwe patiënt wensen aan te melden: Gelieve contact op te nemen met het secretariaat op nr. 03 443 06 70 en uw naam, gezinstoestand, telefoonnummer en eventueel e-mailadres mee te delen. U zult later gecontacteerd worden. Om de kwaliteit van de zorg te verzekeren in de toekomst, nemen wij geen patiënten aan die buiten Edegem gedomicilieerd zijn of in Edegem wonen maar reeds een huisarts hebben. Nieuwe patiënten kunnen bij de volgende artsen terecht: Dr. A. Verschueren, Dr. C. Loos, Dr. S. De Ferm, Dr. P. Janssens en Dr. K. Baetens.

Voorschriften en attesten worden enkel tijdens de consultatie afgeleverd.

CORONAVIRUS Covid-19 (English version)

Please call our office IF

 • You have a fever
 • You cough, sneeze, are short of breath, have muscle ache
 • You have had recent contact with someone that has these symptoms

You will get an appointment to be examined by one of the doctors.

What can you do to prevent infection?

 • Bring no more than one attendant to your consultation, this person
  • Doesn’t have any complaints of COVID 19 (fever, cough, sneezing, runny nose, muscle ache, …)
  • Hasn’t had any contact with anyone who is COVID positive
 • Wear a facemask (you can bring your own, or we provide you with one at the office)
 • Disinfect your hands when you enter our office
 • Keep your distance from the doctor during the consultation
 • Pay by card, NOT with cash

Register at Helena.care (with your e-ID or it’s me app) To get online access to

 • Your prescriptions
 • Your certificates

CORONAVIRUS Covid-19 (Version française)

Téléphonez-nous SI

 • Vous avez de la fièvre
 • Vous toussez, éternuez, avez des essoufflements ou des douleurs musculaires
 • Vous avez eu contact avec quelqu’un avec les symptômes mentionnés si-dessus

Vous obtiendrez un rendez-vous pour être examiné par l’un des médecins.

Comment prévenir une infection ?

 • Faites-vous accompagner à la consultation par une personne au maximum, qui
  • N’ a pas de symptômes de COVID 19 (fièvre, toux, éternuement, fatigue musculaire, … )
  • N’ a pas eu de contact avec un patient ayant COVID 19
 • Portez un masque buccal
 • Désinfectez vos mains quand vous entrez le cabinet
 • Gardez la distance pendant le consultation
 • Payez avec une carte bancaire

Enregistrez-vous sur helena.care pour obtenir accès électronique à

 • Vos préscriptions
 • Vos certificats