Voorschriften en attesten

Voorschriften worden enkel tijdens de raadpleging afgeleverd.
Spreek steeds af met je arts wanneer je terug op controle komt en zorg ervoor dat je bij elke consultatie voldoende voorschriften vraagt.
Buiten de consultaties worden voorschriften slechts in uitzonderlijke gevallen en enkel in overleg met de arts afgeleverd. Het secretariaat kan en mag geen voorschriften verstrekken.

TIP! Maak een lijstje met naam, dosering en aantal.

Attesten worden tijdens de consultatie ingevuld. Neem daarom steeds alle vereiste documenten mee naar je consult (bv: papieren van het werk, verzekeringsformulieren, documenten van de mutualiteit,…). Voor documenten aangeboden na de consultatie dient een nieuwe afspraak gemaakt te worden.

Het elektronisch voorschrift

Sinds juni ’21 heeft de apotheek geen papieren voorschrift meer nodig om een medicijn af te leveren.  Alle medicijnen worden digitaal voorgeschreven.  De apotheek kan door het inlezen van uw elektronische ID kaart kijken welke voorschriften ter beschikking zijn voor u.
U beslist welk medicijn u op dat moment wilt laten afleveren. Ga naar www.mijngezondheid.be en log in met uw e-ID of de Itsme app.  Hier kan u uw voorschriften raadplegen.

Wat met de voorschriften van uw partner, kinderen of een ouder die u verzorgt?

U kan via www.mijngezondheid.be een volmacht geven aan iemand anders, zodat deze andere persoon met zijn eigen identiteitskaart uw medicatie kan ophalen bij de apotheek.

Medicatie van minderjarigen kan met hun kids-ID worden opgehaald.  Als ouder controleer je best of je automatisch een volmacht hebt gekregen of niet.  Zo niet, kan je deze ook aanmaken via www.mijngezondheid.be.  Als deze volmacht in orde is, kan je als ouder met je eigen e-ID de medicatie van je kinderen ophalen.