Voorschriften en attesten

Voorschriften en attesten
Spreek steeds af met je arts wanneer je terug op controle komt en zorg ervoor dat je bij elke consultatie voldoende voorschriften vraagt.
Buiten de consultaties worden voorschriften enkel in overleg met de arts afgeleverd. Het secretariaat kan en mag geen voorschriften verstrekken.

TIP! Maak een lijstje met naam, dosering en aantal.

Attesten worden tijdens de consultatie ingevuld. In uitzonderlijke gevallen kan dit ook na telefonisch contact. Gelieve hiervoor telefonisch contact op te nemen met het secretariaat of het belmoment van uw vaste arts.

Wenst u toch iets door te mailen, dan kan dit via: info@mhterlinden.be
Bij dringende vragen, altijd telefonisch contact opnemen.

Het elektronisch voorschrift

Sinds juni ’21 heeft de apotheek geen papieren voorschrift meer nodig om een medicijn af te leveren.  Alle medicijnen worden digitaal voorgeschreven.  De apotheek kan door het inlezen van uw elektronische ID kaart kijken welke voorschriften ter beschikking zijn voor u. U beslist welk medicijn u op dat moment wilt laten afleveren.

U kan uw elektronische voorschriften raadplegen via enkele platformen:

Wat met de voorschriften van uw partner, kinderen of een ouder die u verzorgt?

U kan via www.mijngezondheid.be een volmacht geven aan iemand anders, zodat deze andere persoon met zijn eigen identiteitskaart uw medicatie kan ophalen bij de apotheek.

Medicatie van minderjarigen kan met hun kids-ID worden opgehaald.  Als ouder controleer je best of je automatisch een volmacht hebt gekregen of niet.  Zo niet, kan je deze ook aanmaken via www.mijngezondheid.be.  Als deze volmacht in orde is, kan je als ouder met je eigen e-ID de medicatie van je kinderen ophalen.