Weekend

 

Het algemene wachtnummer voor de artsen is 0900 10 512 of je kan ook steeds terecht op www.HRM.be of www.HANED.be

Het algemeen nummer voor de apothekers is 0900 10 500 of je kan ook steeds informatie vinden op www.apotheek.be