Welkom

Welkom op de site van Huisartsengroep Ter Linden.

Langs deze weg willen we u informeren over de praktijkorganisatie.

In de verschillende menu’s kan u de gewenste informatie terugvinden.

We hopen u zo een vlotte hulpverlening te kunnen bieden.

Ons team bestaat uit 10 artsen en 4 secretaresses.

Ga naar ‘Afspraak maken‘ om online een afspraak te maken.

Ga naar Telefoonuurtjes indien u een arts persoonlijk wilt bellen.

 

Om de kwaliteit van de zorg te verzekeren in de toekomst, kunnen wij voorlopig geen nieuwe patiënten aannemen. Voor inwoners die in Edegem wonen en zich als nieuwe patiënt wensen aan te melden: gelieve contact op te nemen met het secretariaat op nr. 03 443 06 70 en uw naam, gezinstoestand, telefoonnummer en eventueel e-mailadres mee te delen. U zult later gecontacteerd worden.

Voorschriften en attesten worden enkel tijdens de consultatie afgeleverd.