Welkom

Welkom op de site van Huisartsengroep Ter Linden.

Langs deze weg willen we u informeren over de praktijkorganisatie. In de verschillende menu’s kan u de gewenste informatie terugvinden. We hopen u zo een vlotte hulpverlening te kunnen bieden.

Huisartsenpraktijk Ter Linden is een groepspraktijk met 10 vaste huisartsen, 1 huisarts in opleiding en 3 secretaresses. Het doel van de praktijk is om samen kwalitatieve zorg te bieden op verscheidene vlakken. We streven naar een toegankelijke en doorlopende zorgverlening. De artsen kan u telefonisch bereiken op hun belmomenten.

Nieuws

Patiëntenstop

Om de kwaliteit van de zorg te verzekeren aan onze patiënten, nemen wij voor onbepaalde duur geen nieuwe patiënten aan.

 

 

Dr. Marleen Daelman

 

Dr. Daelman bouwt haar activiteit af en doet geen vaste consultatie meer in de praktijk.
Ze zal dus telefonisch niet meer bereikbaar zijn. Hiervoor kan u zich wenden tot haar collega’s.
Graag bedankt ze al haar patiënten voor het gestelde vertrouwen.

 

 

 

Covid-19

Goed nieuws : De Covid-besmettingen zijn sterk afgenomen, in aantal en in ernst. Daarom heeft de regering beslist dat we vanaf maandag 07/03/22 naar code geel zijn gegaan.
Ook bij ons mogen een aantal maatregelen eindelijk afgebouwd worden. We hoeven patiënten met infectieuze klachten niet meer gescheiden te houden van niet infectieuze patiënten.
Dat betekent dat alle patiënten met klachten van hoest, neusloop, koorts, diarree of braken terug welkom zijn op de gewone raadpleging. Afspraken mogen opnieuw online ingeboekt worden bij de arts naar keuze. Patiënten met deze klachten zijn terug welkom in de wachtzaal.
Uiteraard blijven mondmaskers in de praktijk wel verplicht voor iedereen vanaf 12 jaar.  We vragen ook nog steeds om goed de handen te ontsmetten bij het binnenkomen in de praktijk.
We kijken er alvast naar uit u terug te mogen begroeten in normalere omstandigheden!

‘Moet ik mijn kinderen laten vaccineren?’
Heb je twijfels, dan kan u volgende webinar bekijken: https://app.webble-up.com/DBVideo/vaccinatie-voor-kinderen

 

Ga naar mijncoronatest.be voor:

– Aanmaak testcode bij klachten
– Aanvraag betalende test voor een reis
– Afspraak maken op testlocatie
– Bekijken van testresultaat
– Doorgeven hoogrisicocontact indien u positief bent getest (ev telefonisch: 02/214 19 19)

Bij klachten kan u steeds bij ons in de praktijk telefonisch een afspraak maken om deze te laten nakijken op onze infectieraadpleging.

 

 

Het elektronisch voorschrift

Sinds juni ’21 heeft de apotheek geen papieren voorschrift meer nodig om een medicijn af te leveren.  Alle medicijnen worden digitaal voorgeschreven.  De apotheek kan door het inlezen van uw elektronische ID kaart kijken welke voorschriften ter beschikking zijn voor u.
U beslist welk medicijn u op dat moment wilt laten afleveren. Ga naar www.mijngezondheid.be en log in met uw e-ID of de Itsme app.  Hier kan u uw voorschriften raadplegen.

Wat met de voorschriften van uw partner, kinderen of een ouder die u verzorgt?

U kan via www.mijngezondheid.be een volmacht geven aan iemand anders, zodat deze andere persoon met zijn eigen identiteitskaart uw medicatie kan ophalen bij de apotheek.

Medicatie van minderjarigen kan met hun kids-ID worden opgehaald.  Als ouder controleer je best of je automatisch een volmacht hebt gekregen of niet.  Zo niet, kan je deze ook aanmaken via www.mijngezondheid.be.  Als deze volmacht in orde is, kan je als ouder met je eigen e-ID de medicatie van je kinderen ophalen.