Afspraak maken

Indien u één van volgende klachten heeft, vragen we u om telefonisch contact op te nemen met het secretariaat voor de veiligheid van de andere patiënten, ook als u reeds gevaccineerd bent.
– Koorts of koortsig gevoel
– Verkoudheidsklachten, kortademigheid of keelpijn
– Pijn op de borstkas
– Smaak- of reukstoornissen
– Waterige diarree
Bij deze klachten of wanneer u een Covid test nodig heeft omwille van een hoog risico contact of ingreep/ziekenhuisopname, dient u telefonisch contact op te nemen met onze praktijk voor het maken van een afspraak.
Deze maatregelen zijn ook van toepassing bij een negatieve Covid-zelftest.
Reizigers dienen zich te laten testen in de daarvoor voorziene centra. Meer info vindt u terug onder het tabblad ‘Corona Covid-19’.

Een afspraak kan u hier maken of telefonisch via het secretariaat op 03 443 06 70.

  • Indien u met twee personen komt, boekt u 2 afspraken na elkaar in.
  • Een afspraak duurt 15 minuten.
  • Per consult kan er gemiddeld één medisch probleem grondig behandeld worden. Kom regelmatig op controle, zo vermijd u dat klachten zich opstapelen.
  • Bepaalde technische onderzoeken of ingrepen (bv. spiraal plaatsen/verwijderen, echo, wegsnijden van een huidletsel, …) worden alleen uitgevoerd door bepaalde artsen. Gelieve hiervoor dan ook steeds telefonisch een afspraak te maken, dit om vergissingen te vermijden.
  • Verwittig tijdig indien u niet kan komen. Liefst 24 uur op voorhand.
  • Bel het secretariaat als u te laat bent, dan weten wij dat we u nog kunnen verwachten
  • Plots ziek en geen afspraak meer online, bel naar het secretariaat er zijn vaak nog reserve plaatsen voor dringende gevallen.

Huisbezoeken zijn voorbehouden voor personen die zich niet naar de praktijk kunnen verplaatsen wegens gezondheidsredenen.
Een bezoek kan u aanvragen via het secretariaat 03 443 06 70, liefst voor 10 uur.