Medisch Huis Ter Linden

Sinds 1 april 2024 is huisartsengroep Ter Linden overgeschakeld naar een forfaitaire betalingssysteem en zijn we Medisch Huis Ter Linden geworden.
Meer info vindt u in onze brochure

Elke patiënt dient een inschrijvingsformulier in te vullen en te ondertekenen: Inschrijvingsformulier forfaitaire praktijk

Gelieve dit document fysiek of digitaal terug aan ons te bezorgen:

– Digitaal: maak een scan van het formulier en mail het door naar inschrijvingen@mhterlinden.be
– Fysiek: geef het af aan het onthaal op de praktijk

U kan uiteraard ook op de praktijk zelf langskomen om uw papieren in te vullen en te ondertekenen.

 

Wat is het forfaitair betalingssysteem?

In België zijn er momenteel twee manieren waarop een huisarts vergoed kan worden: per prestatie, zoals we dat tot nu toe gedaan hebben; of via ‘het forfait’.  Tot nu toe betaalde u, telkens u bij ons op consultatie kwam, per prestatie een bepaald bedrag aan ons.  In het forfaitaire systeem betaalt de mutualiteit de praktijk een vast bedrag per maand voor alle huisartsgeneeskundige zorgen. In dit forfaitaire systeem wordt ook de nadruk gelegd op samenwerking met verschillende zorgverleners.

Het medisch huis, het ziekenfonds en de patiënt gaan een contract met elkaar aan. Hierna ontvangt het medisch huis maandelijks voor elke patiënt een ‘forfait’ of een vast bedrag van het ziekenfonds. Dit betekent dat de patiënt na inschrijving niet meer moet betalen voor raadplegingen en huisbezoeken door onze artsen of verpleegkundigen. Ook voor verpleegkundige zorg moet je als patiënt niet betalen.

De enige voorwaarde is dat je bent aangesloten bij een ziekenfonds.

 

Waarom stappen we over?

We zijn ervan overtuigd dat op deze manier ons team van 11 artsen, 4 verpleegkundigen en 3 onthaalbedienden betere zorg kan bieden aan onze patiënten. Het geeft ons de kans om maximaal in te zetten op preventie en gezondheidsbevordering.
U zal waarschijnlijk al wel gehoord hebben dat huisartsen voor veel uitdagingen staan: er moet steeds meer zorg geleverd worden door steeds minder artsen. Omdat wij hoogkwalitatieve zorg willen blijven leveren aan al onze patiënten, werken we onder andere samen met verpleegkundigen in de praktijk.  Zij kunnen bepaalde taken van ons overnemen zodat er tijd vrijkomt om ons te concentreren op onze kerntaak. Deze samenwerking vraagt een aangepaste financiering. Bovendien zullen we ons zorgaanbod door deze samenwerking kunnen uitbreiden.

 

Wat verandert concreet voor u als u naar de huisarts gaat?

Vanaf 1 april 2024 zal u niets meer betalen voor uw consultatie in onze praktijk, indien u bij ons ingeschreven bent. Aangezien wij verantwoordelijk zijn voor al uw huisartsgeneeskundige kosten, zullen wij ook de consultaties betalen die u tijdens de wacht nodig heeft of als u buiten onze regio (zie afbeelding hieronder) een huisarts raadpleegt (bv tijdens een uitstap aan zee). Echter, als u er voor kiest om tijdens onze openingsuren binnen onze regio naar een andere praktijk te gaan, dan dient u deze kosten volledig zelf te dragen.  Uw ziekenfonds zal hiervan niets terugbetalen.

Enkel in uitzonderlijke gevallen kunnen we nog niet ingeschreven patiënten behandelen in de praktijk.

 

Inschrijven

Elke patiënt van het medisch huis moet zich inschrijven via het inschrijvingsformulier. Je bezorgt het ons terug tijdens je volgende consultatie of geeft dit af aan het secretariaat. Vanaf de maand na je inschrijving betaal je niets meer voor een consultatie of huisbezoek.
Door in te schrijven engageer je je om steeds het medisch huis te contacteren wanneer je een huisarts of (thuis)verpleegkundige nodig hebt.
Wanneer je een huisarts of verpleegkundige consulteert binnen de niet terugbetalingszone (zie afbeelding hieronder), die niet verbonden is aan ons medisch huis moet je dit zelf betalen zonder tussenkomst van het ziekenfonds.
Heb je echter een dringend medisch probleem buiten onze openingsuren of bevind je je ver weg? Dan kan je wel een andere zorgverlener raadplegen en dan zal ons medisch huis je de kost van de raadpleging zonder het remgeld terugbetalen.

Opgepast! Een inschrijving kan enkel in orde gemaakt worden indien we uw identiteitskaart (of ISI-plus kaart) recent hebben ingelezen. Breng deze dus zeker mee bij uw eerstvolgende consultatie!

Eens ingevuld en afgegeven wordt dit vanaf 01/04/2024 automatisch aan uw ziekenfonds doorgegeven.

 

Wat met thuisverpleegkundige zorgen?

U heeft al een vaste thuisverpleegkundige:
In dat geval zal deze verpleegkundige vanaf 01/04/2024 alle facturering aan ons moeten richten en niet meer aan uw ziekenfonds.
Breng ons op de hoogte wie er reeds bij uw langskomt, dan kunnen wij contact met hen opnemen om meer informatie te geven.

Heeft u nog geen vaste thuisverpleegkundige, maar heeft u thuisverpleegkundige zorg nodig?

In dat geval neemt u tijdens onze openingsuren contact op met de praktijk op het nummer 03 443 0670 . Ofwel zullen onze eigen verpleegkundigen deze zorg op zich nemen, ofwel zullen wij dit organiseren via een extern team.  Deze kosten worden door ons gedragen, voor zover het gaat om zorg die is voorgeschreven.

Moet er verpleegkundige zorgen worden opgestart in het weekend, kan u tussen 8.00 en 17.00u terecht op het nummer: 0485 41 33 66 of 03 349 73 73. U komt dan terecht bij een medewerker van Thuisverpleging De Zonnebloem. Na deze uren kan u een bericht inspreken en wordt u afhankelijk van de dringendheid terug opgebeld.
Voor medische urgenties is er, in het weekend en na de openingsuren van de praktijk, de dokter van wacht, te bereiken op het nummer 0900 10 512.

 

Wat als u niet in Edegem of de omliggende gemeentes woont?
Onze praktijk bestaat intussen meer dan 40 jaar.  De jarenlange band die we hebben met onze patiënten is iets waar we erg trots op zijn.  We weten ook dat een langdurige band met je huisarts belangrijk is.  Anderzijds geloven we er sterk in dat een huisarts een arts is die “dicht bij je huis” is: fysieke nabijheid verhoogt de kwaliteit van zorg.

Deze overstap naar het forfaitaire systeem, is voor wie niet in Edegem of de omliggende gemeentes woont, een kans om de band met onze praktijk opnieuw te bekijken.  Hoewel we uw trouw appreciëren en we heel veel patiënten persoonlijk zouden missen, moedigen we het aan om een huisarts in uw buurt te zoeken.  Ga het gesprek aan met uw huisarts.  Samen kunnen we de beste beslissing nemen.

Uitschrijven
Je kan je steeds gratis terug uitschrijven door het invullen van een uitschrijvingsformulier.
De uitschrijving is administratief in orde vanaf de maand na ondertekenen van het uitschrijvingsformulier.

Heeft u nog vragen?
Voor verdere vragen mag u telefonisch contact opnemen met onze verpleegkundige Sofie op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag tussen 13u en 14u op het nummer 03 369 56 87.

Zone van niet-terugbetaling

 

Hiernaast ziet u de zone van niet-terugbetaling.

In deze zone worden raadplegingen van andere huisartsen niet terugbetaald door het ziekenfonds en betaal je de kosten volledig zelf. Enkel op voorschrift van  het medisch huis/buiten de openingsuren krijg je de raadpleging terugbetaald.