Week

Behoudens afwezigheid wegens vakantie is de praktijk steeds telefonisch bereikbaar op het nummer  03 443 06 70.

Tijdens vakantieperiodes worden de vervangende artsen op het automatisch antwoordapparaat en op deze praktijksite vermeld.

Het algemene wachtnummer voor de artsen is 0900 10 512 of je kan ook steeds terecht op www.HRM.be of www.HANED.be

Het algemeen nummer voor de apothekers is 0900 10 500 of je kan ook steeds informatie vinden op www.apotheek.be